Pokerhender for nybegynnere

619735-poker-combination

Hvis du ikke har spilt noe særlig poker før, kan det være greit å ha en oversikt over de enkleste hendene i poker:

  • Ett par: To like kort, f.eks. hjerter fire og spar fire.
  • To par: To forskjellige par, for eksempel hjerter fire og spar fire pluss spar tre og kløver tre.
  • Tre like: Tre like kort av samme rang, for eksempel hjerter tre, spar tre og kløver tre.
  • Straight: Alle fem kortene etter hverandre, f.eks. 4, 5, 6, 7, 8. Det spiller ingen rolle om kortene er av samme sort.
  • Flush: Alle kortene på hånden i samme sort, for eksempel i spar.
  • Hus: Tre like pluss to like, altså for eksempel tre sjuere og to konger.
  • Fire like: Fire like kort av samme rang, for eksempel fire firere.
  • Straight flush: Alle på rad i samme sort, for eksempel alle kort i hjerter, der man har rekkefølgen (som et eksempel) ni, ti, knekt, dame og konge.
  • Royal flush: En spesialutgave av straight flush der ess er det høyeste kortet i flushen. Denne slår alt annet.

Når du har lært deg disse korthendene, er du klar for å begynne å trene på å spille poker i praksis!

Roger